Kroens historie​

​Et kært barn har mange navne...

​Bisserup hed oprindelig Heurlesze hafn, Hørlis hafn og frem til ca. år 1700 Hvirvildshavn. Herefter kom navnet Bidserup, nu Bisserup, der er kommet af Bises Torp efter mandsnavnet Bise.


Saxo fortæller, at her i fjorden udkæmpede Frode Fredegods far, Fridlev hin Raske, et søslag mod den hallandske høvding, Hvirvild. Hvirvild faldt og blev begravet ved havnen, muligvis på Lodskroens parkeringsplads, under herredstenen, en stor kampesten, der i 1650, af Niels Trolle, blev ophugget og brugt ved opførelsen af Trollholm kapel ved Venslev Kirke. Pladsen blev i gammel tid brugt til udførsel og indførsel udenom kongens havne, altså en slags smuglerhavn, og Christian d. 4 forbyder i 1593 på det strengeste at benytte havnen.

I forbindelse med krigen mod England i 1807 blev der langs stranden anlagt skanser, hvoraf der stadig kan ses rester. Før år 1800 lå der ingen huse nedenfor Skolebakken, men greve Fr.A. Holstein, Holsteinborg (1808-1836), satte en udvikling i gang. I 1810 blev der bygget en skibsbro, kornmagasiner m.m., der kom lods og tolder og i 1832 blev der bygget en kro, der stadig ligger her, skråt overfor Lodskroen.

Fra havnen blev der stor export af korn, kreaturer og tømmer og import af øl, kul, Flensborg sten og meget andet. Grev Fr.A. Holstein ville have gang i fiskeriet i Bisserup og fik fat i en fisker fra Sletten i Nordsjælland, Jacob Fisker, der så fik sat gang i fiskeriet, der udviklede sig, så der i 1935 var 40 fiskere, heraf 20 større både og 40 mindre. I dag er der kun få fiskere tilbage, men havnen er en meget søgt lystbådehavn.

​"Hotellet"

I 1935 blev den gamle rejselade med sladrebænken revet ned, og svogerne Johs. Jensen og Henrik Burmann byggede den nuværende krobygning med fladt tag i "funkisstil", som de drev som afholdsrestauration og brødudsalg. (Henrik Burmann var gift med Johs. Jensens søster Mary). Johs. Jensen boede i lejligheden på 1. sal. Selvom der var mange turister i Bisserup i 1930erne og i 40erne, drev de ikke hotel eller pensionat i bygningen, men den kaldtes alligevel "Hotellet".

Hotel Smålandshavet / Bisserup Strandhotel / Den Gyldne Ål

Det var en sømand, der ønskede at gå i land, der så de muligheder. Jørgen R. Hansen, søn af fisker Johs. Cornelius Hansen, kom ud at sejle som 15 årig og sejlede i en årrække på verdenshavene, men havde i alle årerne det mål at vende tilbage til Bisserup. Sin løn sparede han op, og i 1950 købte han "Hotellet". I 1953 lod han bygge et anneks med 10 værelser, alle med rindende vand, parketgulve og faste skabe, og han kaldte den gamle og den nye bygning "Hotel Smålandshavet". Øst for annekset byggedes "Iskiosken", hvor hans mor, Anna Cornelius Hansen, solgte is.

På grund af sygdom solgte han allerede hotellet igen i 1960 til Erling Christensen, der byggede om, fik lagt nyt tag, kaldte stedet "Bisserup Strandhotel" og senere "Den Gyldne Ål".

Lodskroen

Erling Christensen solgte i 1978 til ejeren af Menstrup Kro, Johannes Christoffersen. Navnet ændredes ved ejerskiftet til "Lodskroen", og den blev i det daglige bestyret af Astrid Formann. Da hun stoppede, blev kroen forpagtet ud til forskellige forpagtere. Efter Merridin Nielsens død i 1988 købte Johannes Christoffersen Bisserup Havnevej 59 med henblik på en udvidelse af kroen med 25 værelser. En plan som dog endnu ikke er blevet realiseret.

Fra 2012 forpagtede Pia Løvensten Lodskroen. Og den 1. juli 2020 overtog Sacha og Sebastian Viskum kroen, som skiftede navn til Bisserup Strand Kro. 

Kontakt os

​Har du spørgsmål?

Du er meget velkommen til at række ud til os ved hjælp af formularen. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Bisserup Strand Kro

Holsteinborgvej 3B, 4243 Rude

Klik her for rutevejledning

CVR: 42690287

Kontak os

Telefon: 55 45 91 91

E-mail: kontakt@bisserupstrandkro.dk

Kontakt os for et godt tilbud.